פרק תשיעי מכפרים לממלכה: החברה הישראלית מתקופת ההתנחלות ועד שלהי תקופת המלוכה

פרק תשיעי מכפרים לממלכה : החברה הישראלית מתקופת ההתנחלות ועד שלהי תקופת המלוכה בפרק זה נסכם את התהליכים ההיסטוריים חברתיים שחוללו שינויים במבנה החברה הישראלית , והפכו אותה מחברה פשוטה יחסית ( שתוארה בפרק ראשון ) לחברה מורכבת וריבודית ( שתוארה בפרקים שלישי-שמיני . ( בארץ ישראל . ניתוח מלא של הנושא חורג ממסגרת זו , אך נראה כי התופעה מקיפה ביותר , והנתונים הקיימים בידינו מעידים על כך בבירור . הגרף הבא משקף את התופעה הנדונה : קרא האתרים : ( 1 ) אתר הפר ; ( 2 ) הר עיבל ; ( 3 ) גילה ; ( 4 ) ח' רדאנה ; ( 5 ) העי ; ( 6 ) שילה ; ( 7 ) תל אל פול ; ( 8 ) ח' עבות ; י ) סאסא ; ( 10 ) ג'בל אל חאבון ; ( 11 ) תל משוש ; ( 12 ) נחל יתיר ; ( 13 ) ראס עלי ; ( 14 ) עזבת צרטה ; ( 15 ) תל אסדר ; 1 ( 16 ) א דוארה ; ( 17 ) בית אריה ( ח' חדש ( 18 ) ;( ח' מלטה ; ( 19 ) ח' ג'מעין ; ( 20 ) ח' ראש זית ; ( 21 ) חוות באזור הר חברון ' פחות שלושה אתרים שונים ( 22 ) ;( מבשרת ירושלים ; ( 23 ) חוות באזור ירושלים ( שבעה אתרים ( 24 ) ;( ח' ג'ריש ; ( 25 ) י * טלחה . ראה בהרחבה פאוסט , מכפרירים למלוכה ; עיור . המחקר לא נתן את...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי