קבוצות אתניות בכפר ובעיר

קביעתם של בונימוביץ ויסעור לנדאו ביחס לתקופת הברזל א ; לדעתם , 'העליבות והבידוד המשתקף במכלולים הישראליים' אינם ניתנים להסבר רק בעזרת 'מגבלות תפקודיות ו / או חברתיות , ' אלא 'ניתן להציע שהם גם רומזים להבדלים אידיאולוגיים 13 מן הסוג שיצר את הטאבו של חזירים בקרב הפרוטו ישראלים ' . ' חלק מן ההבדלים שבונימוביץ ויסעור לנדאו מתייחסים אליהם המשיכו לתקופת הברזל ב , ואם הם צודקים בפירושם , אץ להתעלם מן האפשרות כי ההבדלים במכלולים הקדמיים המתוארים לעיל משקפים הבדלים בזהות האתנית של המשתמשים בהם . קבורה אין ברשותנו ידיעות על אודות הרגלי הקבורה במגזר הכפרי ( או בממלכת ישראל בכלל , ( אולם בלוך סמית , שחקרה את מנהגי הקבורה בתקופת הברזל , זיהתה זיקות של ממש בין העמקים הצפוניים לעולם הפניקי . " לדעתה 'ישראל כללה את עמקי יזרעאל ובית שאן , שאוכלוסייתם השתמשה בצורות קבורה חופיות וצפוניות לאורך כל תקופת הברזל . ' [ ... ] אמנם לא כל העדויות לקשרים בין עמקי הצפון לעולם הפניקי שנמנו במחקריהם של גל ובלוך סמית אכן קשורות בזהות אתנית , אך מכל 115 מקום הן מלמדות על דפוסים תרבותיים מעורבים בחלק זה של ממלכת ישראל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי