איור ‭.56‬ תל הדר: תכנית שטח החפירות והמבנים מתקופת הברזל