איור ‭.55‬ תל קירי: לוח המציג את המבנים השונים שנחפרו באתר