סיכום

סיכום בתקופת הברזל א הלך והתפתח סגנון בנייה חדש ובלתי מוכר בהתיישבות החדשה של באזורים ההרריים א ^ ישראל משני עברי הירדן . בשלב מוקדם זה הוא עדיין לא היה מגובש ובוודאי לא דומיננטי . השימוש בו כנראה הונע בראשיתו מטעמים פונקציונליים חקלאיים ( כפי שהציעו מחקרים רבים , ( ולא מן הנמנע שהשתמשו בו , מטעמים כאלה , אוכלוסיות שונות במקומות מגוונים . אבל במאה הי"א לפנה"ס מתגבש בית ארבעת המרחבים לטיפוס ארכיטקטוני ייחודי . מכיוון שהתאים לתפיסת העולם של החברה הישראלית המתגבשת , אומץ הבית והפך לטיפוס הבנייה הדומיננטי ביותר בתקופת המלוכה . קבוצות אתניות אחרות כמעט שלא השתמשו בו עוד . בשלב זה חדלה הפונקציונליות החקלאית לשמש מניע לבחירה בטיפוס בנייה זה , שהרי אנו מוצאים אותו גם ביסודם של מבנים עירוניים ומבוצרים ( אבל אפשר שהפונקציונליות נותרה רלוונטית עבור חוות קטנות בהר . ( הסיבה העיקרית להעדפתו הבלעדית היא תפיסתו כסגנון הבנייה התקני , ומשום כך הלגיטימי והעיקרי . ככל שהשימוש בו הלך והתמסד , כך נתעצבה מערכת מורכבת של מסרים חברתיים סביב צורות המשנה שלו . הבחירה בטיפוס בנייה מסוים הביעה אפוא הבדלים פנים ח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי