איור ‭.51‬ לוח המציג טיפוסים שונים של בית ארבעת־המרחבים