פרק שביעי בית ארבעת־המרחבים והחברה הישראלית

פרק שביעי בית ארבעת המרחבים והחברה הישראלית בית ארבעת המרחבים הוא מאפיין מובהק של אתרים ארכאולוגיים מתקופת הברזל בארץ ישראל , ולכן הוקדשו מחקרים רבים להיבטיו השונים , כגון תכניתו הארכיטקטונית ומקורותיה המשוערים , תפקודיו והמוצא האתני של בוניו ויושביו . בהקשר הנוכחי מעניין אותנו בית ארבעת המרחבים כמאפיין מרכזי של החברה הישראלית . לאחר שנסכם בקצרה את הידוע לנו כיום על טיפוס בנייה זה ננסה להתוות מסגרת להבנת הדומיננטיות שלו בחברה הישראלית . במסגרת זו נציג שורת הסברים הקשורים בהיבטים חברתיים כגון זהות אתנית , עקרונות אידאולוגיים ותפיסת עולם . בניגוד לטיפוס הבנייה הרוחבית , הנפוץ בתקופות קדומות יותר בארץ ישראל , בית ארבעת המרחבים הוא מבנה אורך , המורכב מארבעה מרחבים בסיסיים בקומת הקרקע . פתח המבנה הוא בקיר הצר , וממנו נכנסים לתוך מרחב אורך , שמימינו ומשמאלו שני מרחבים דומים ומקבילים . בין המרחבים השונים הפרידו בדרך כלל קירות , אך במקרים רבים היו אלה עמודי אבן ( מונוליתים . ( בקצה של שלושת המרחבים האורכיים , ובניצב אליהם , בנוי מרחב רוחבי . אף שארבעה מרחבים אלה , כולם או חלקם , חולקו לחדרים ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי