איור ‭.50‬ אחד מן המכתבים שהתגלו בערד (באדיבות זאב הרצוג, אוניברסיטת תל אביב)