איור ‭.49‬ המצודה בערד (באדיבות זאב הרצוג, אוניברסיטת תל אביב)