איור ‭.48‬ אחד ממפעלי המים בגבעון: קטע מן המנהרה המוליכה מן העיר אל המעיין