איור ‭.46‬ מעקה חלון בצורת עמודים בעלי כותרות פרוטו־אאוליות שהתגלה בארמון ברמת רחל