איור ‭.45‬ כותרת פרוטו־אאולית שהתגלתה בארמון ברמת רחל