עדויות ארכאולוגיות לקיום מדינה: מאפיינים כלליים

עדויות ארכאולוגיות לקיום מדינה : מאפיינים כלליים בין צ'יפדום למדינה אפשר לדרג את רמת הארגון החברתי של חברה מסוימת בסולם של מורכבות הנע מרמת ה'חבורה , ' שהיא הפשוטה ביותר , דרך רמות ה'שבט , ' ה'צ'יפדום' , ( Chiefdom ) וכלה ב'מדינה , ' שהיא הרמה המורכבת ביותר . לענייננו חשוב להגדיר מה ההבדל בין שתי הרמות הגבוהות ביותר , הצ'יפדום והמדינה , וכיצד יתבטא הבדל זה מבחינה ארכאולוגית . כך , למשל , מנה תפרו עשרים מאפיינים של צ'יפדום הניתנים לזיהוי ארכאולוגי , וביניהם סימנים של מערכת לחלוקה מחדש של המשאבים , דירוג חברתי , מרכזים יישוביים , עליית מעמד הכהונה , התמחות , סמלי סטטוס המיוחדים לבכירים ועוד . מאפיינים אלה טיפוסיים בחלקם גם למדינה , ונראה כי ההבדל העיקרי בין 1 ראה למשל סרוויס , ארגון . ראוי לציין כי קיימות חלוקות משנה נוספות , לסוגים שונים של מדינה , וכי אין הסכמה בין החוקרים בדבר ההגדרות השונות וחשיבותן . לצרכינו בפרק זה מספיקה התייחסות כללית לסכימה ההתפתחותית , המקובלת בקוויה הכלליים על החוקרים העוסקים בתחום גם כיום . עוד ראוי לציין כי בעוד שהחלוקה לרמות התפתחות שונות נוחה אמנם לצרכי המ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי