פרק שישי הארגון המדיני בממלכות ישראל ויהודה

פרק שישי הארגון המדיני בממלכות ישראל ויהודה בפרקים הקודמים התמקדנו ברמת היישוב הבודד . הממצא מן היישובים השונים בארץ ישראל נותח במגמה לעמוד על פערים חברתיים כלכליים ועל סימניו של ארגון חברתי ביישובים אלה , ועל בסיס הנתונים שהצטברו נדונו בקצרה גם היבטים של המבנה החברתי בכללותו . הפרק הנוכחי מיועד להרחיב את הדיון בהיבטים הכלליים הן על סמך המידע שנצטבר עד עתה הן על סמך נתונים נוספים המעידים על מצבה של החברה הישראלית . והוא מתמקד במאה הח' לפנה"ס — שיא ההתפתחות היישובית בתקופת המלוכה . 3 שתי רמות הארגון הגבוהות הוא רמת המנהל . המנהל בצ'יפדום מבוסס על מקורבי השליט ( שהם לעתים קרובות גם קרובי משפחתו . ( המנגנון השלטוני פשוט , ומושפע מנטיית החברה לפיצול . במילים אחרות , בצ'יפדום אין מסגרת מסודרת של ממשל ואין מערכת שתכפה את החלטות השליט . המנהל במדינה , לעומת זאת , מבוסס על מערך מורכב של פקידים מתמחים שאין להם בהכרח זיקה משפחתית לשליט . המנגנון השלטוני נוטה לריכוזיות , כדי לאפשר לשלטון לגבות בכוח את החלטותיו . להלן נדון בסימנים המעידים על קיומה של מדינה ( במובן של רמת הארגון החברתי המורכבת ביות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי