סיכום

סיכום השוואה בין ישראל ליהודה מעלה הבדל ברור בנוגע לאתרים שמוסכם לזהות בהם שימוש צבאי . אתרים כאלה המוכרים בממלכת ישראל הם קטנים למדי , ומדויק יותר לכנותם 'מצדים' ולא 'מצודות . ' אך ביהודה מוכרים גם מבנים גדולים יותר המהווים ' מצודות' של ממש . ביהודה יש גם מספר רב יותר של אתרים כאלה בהשוואה לישראל . שני נתונים אלה מצביעים על צרכים שונים של שתי הממלכות . יש לזכור כי ביהודה מוכרות חוות רבות יותר מאשר בישראל . היעדר יישובים מרכזיים באזורים כפריים , המיושבים כמעט רק בחוות , היווה אולי בעיה ביטחונית שחייבה בניית מצודות . המבנים המבוצרים מיהודה ( לא מצודות המגדלים ) אכן מרוכזים כמעט כולם בשיפולים הצפון מערביים של הרי חברון , אזור שמעטים בו הכפרים ואין בו כלל ערים . עם זאת , התפרוסת אינה פוסלת את ההסבר המשולב לתפקוד המבנים במצודות ובאחוזות ממלכתיות . הארגון המדיני בממלכת יהודה , וככל הנראה גם בממלכת ישראל , כלל מערכת צבאית ומנהלית , ששני יסודותיה שלובים זה בזה . המגויסים במסגרת מס העובד 45 אהרוני , כתובות , עמ' 46 . 148-141 במצב המחקר הנוכחי אין לזהות הבדלים משמעותיים במערכת המצודות של יהודה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי