דיון

32 שהמצודות הנדונות הן קטנות למדי , גם הכפרים שלידן צנועים בממדיהם . אם הכפרים הם בגדר תוצר לוואי של המצודות , אין לראות בהם מבחינה חברתית חלק של המגזר הכפרי , אף על פי שהם ( כמו גם המצודות ) שוכנים בשטח כפרי . הסבר משולב : אפשרות סבירה בהחלט היא שהמבנים המבוצרים שימשו גם מצודות וגם אחוזות ממלכתיות . שימוש כפול זה משקף אחריות הן על עיבוד הקרקע הממלכתית באזור הן על אבטחת האזור ודרכיו . עיון במיקום של חלק מהמבנים תומך באפשרות זו . כך , למשל , ח' אל עיד ודיר בע'ל ממוקמים באזורים דלילי התיישבות . עובדה זו מלמדת שאדמות רבות באזור היו פנויות לעיבוד , אך היא גם חייבה את הגברת רמת הביטחון . שני אתרים אלה שוכנים מעל ואדי פוכין , שמצויים בו מעיינות ואדמות טובות , וסביר אפוא לשער כי עיבוד האדמות באזור זה היה באחריותם . דיון אין בנמצא מחקר מפורט על דרכי תפעולן של המצודות — לא לגבי המצודות ממש ולא על המבנים המבוצרים — מצד נושאים כגון תחזוקתן ואיושן . הנושא היחיד שנדון בפירוט ניכר הוא ההיבט הביטחוני , אלא שהדבר נעשה מתוך הישענות בלעדית על המקרא , ואופי הדיון הוא בעיקרו תיאורי וטיפולוגי . מן המקרא וה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי