איור ‭.43‬ ח'רבת אבו א־תוין: תצלום אוויר של המצודה