איור ‭.39‬ ערד: שחזור המצודה (באדיבות זאב הרצוג, אוניברסיטת תל אביב)