מצודות

מצודות ממלכת ישראל ההגדרה 'מצודות' הולמת כמה אתרים בשטחי ממלכת ישראל ( שרק חלקם יתואר להלן ) בגלל סיבות אחדות : הם ממוקמים בנקודות אסטרטגיות לאורך דרכים חשובות העולות לכיוון השומרון ממזרח , יש להם שליטה טקטית על סביבותיהם , ויש להם תכנית מיוחדת ואחידה המשותפת לכולם . • אל מחרוק : בתקופת הברונזה הקדומה התקיימה עיר באתר זה , השוכן מעל הצומת בין הדרך שעברה לאורך הבקעה ובין הדרך שעברה בוואדי פרעה לכיוון גשר אדם . מתקופת הברזל ב שרדו מספר מבנים , ומתוכם נחפרו שניים : מבנה עגול ומבנה מלבני . המבנה העגול עשוי שלושה מעגלי אבן קונצנטריים , שקוטר החיצוני שבהם הוא 19 מ' בקירוב . במבנה סמוך ( שתואר כמגדל ) זוהו שני שלבים : בראשון היה שטח המבנה 10 x 15 מ , ' ובשני הוגדל לממדים של 4 18 \ 23 מ . ' 1 סקר השרון ; פינקלשטיין , התיישבות ; חוות . 2 ראה למשל פינקלשטיין , מצודות ; משל וגורן , מצודות , ושם ביבליוגרפיה נוספת ; אך ראה כהן , היישובים . 3 זרטל , מצודות הדרכים , ושם ביבליוגרפיה נוספת . 4 שם , עמ' . 83  אל הספר
יד יצחק בן-צבי