מסקנות

מאוחר יותר קשה לזהותם . אפשר שאין עדויות לריבוד החברתי בגלל פעולתם של מנגנונים חברתיים שמנעו את הצגת העושר . בחברות מסורתיות רבות אץ זה 151 מקובל כלל להציג עושר , ומעמד חברתי גבוה אינו בא בהן לידי ביטוי בבתי המגורים ואף לא בלבוש , אלא בדרכים אחרות כגון תרומות לאירועים ציבוריים ( למשל לכנסייה . ( מכל מקום , פערים כאלה , אפילו התקיימו , היו מלכתחילה קטנים ביותר . מסקנות הכפר כקהילה במאמר שפורסם לאחרונה הסבו קולב ושניד את תשומת הלב לניתוח ארכאולוגי של 152 הקהילה . הם זיהו שלושה מרכיבים חשובים שהתקיימו בכל קהילה : ( א ) שעתוק חברתי : 'תפקיד הקהילה המקומית בתור צומת של פעולות גומלין [ ... ] יוצר זירה מרכזית שבה מערכות יחסים חברתיות פוליטיות מוסדרות ומתממשות . ' לקהילה יש מבחינה דמוגרפית מספר מינימלי של מרכיבים , המקיימים בחלקם פעילות גומלין שוטפת , 'ופעילות הגומלין החוזרת על עצמה משעתקת את החברה מבחינה חברתית . ' ( ב ) כלכלת קיום , שהיא 'מרכיב מרכזי בחיי קהילה . קהילות מקומיות משרתות כמוקד של עבודת קיום והן הפוסקות העיקריות בנוגע לגישה למשאבים יצרניים . ' הקהילות הן גורמים כלכליים חשובים , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי