דיון הארגון החברתי־קהילתי בכפר הישראלי

התקיים מתקופת הברזל עד לתקופה הפרסית ( במאות הז - ' ה' לפנה"ס . ( במרחק לא רב מצויים עוד ארבעה או חמישה מבנים מתקופת הברזל . חווה מדרום מזרח לכפר ואדי פוכין 99 האתר שוכן בהר חברון . המכלול 860 ) מ"ר ) מורכב מיחידות אחדות : היחידה המזרחית 20 * 15 ) מ ( ' הנה ככל הנראה מטיפוס ארבעת המרחבים . ממערב לה השתרעה חצר רחבה 22 x 16 ) מ , ( ' ובשוליה התגלו שרידי קירות , אולי של חדרים . בפינה הצפונית מערבית נבנה על מפלס מוגבה מגדל רבוע 9 x 9 ) מ , ( ' אשר שלט על השטחים החקלאיים הסמוכים . ייתכן כי מגדל נוסף הגן על האגף הצפוני מזרחי . מן הממצא עולה כי האתר התקיים במאות הח - ' ר לפנה"ס . חווה בנ"צ 16181239 האתר שוכן בצפון הר חברון . במקום נחשף מכלול מרובע 25 * 28 ) מ ( ' הבנוי מאבני גוויל . בפינה הדרומית מערבית מצויה חצר , ובמרחב הצפוני נחצב בסלע מאגר מים . עיקר הממצא הקרמי הוא מתקופת הברזל ב . דיון הארגון החברתי קהילתי בכפר הישראלי מבנה המשפחה המשתקף במבני המגורים רוב הארכאולוגים שעסקו במבנה המשפחה הישראלית או בבתי המגורים הטיפוסיים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי