איור ‭.37‬ ח'רבת א־ראס: תצלום אוויר של החווה ושטחה החקלאי