איור ‭.29‬ חורבת עוזה: תצלום אוויר של המצודה. במדרון התלול ניתן לראות את בתי הכפר