כפרי מצודות

היחידה שפורסמה היא של האתר כולו , אך נראה כי הוא בנוי בצורה מסודרת . המבנה משולב בחומה המערבית . סדרת חדרים נוספת נחפרה בצפון האתר , אך מן הפרסום קשה לעמוד על תכניתם . לדעת החופר היו באתר חצרות רבות , אך לדעת עופר היה האתר בנוי בצפיפות גדולה ביותר . כפרי מצודות מספר אתרים כפריים נוספים משלהי תקופת הברזל שכנו למרגלות מצודות או מבנים מבוצרים ( למהותם ראה להלן , פרק חמישי . ( אף על פי שאופיים כפרי , ראוי לסווגם כקבוצה נפרדת בגלל המאפיינים הבאים : ( 1 ) האתרים מפוזרים ( להוציא היישוב בח' עוזה , ( בלתי מבוצרים , ושוכנים במורדות שמתחת למבנים המרכזיים . ( 2 ) לא התגלו בהם מתקני ייצור בריכוזים גדולים . ( 3 ) לא זוהו בהם מבני מחסנים . ראוי לציץ כי 52 עופר , הר יהודה , נספח , 2 עמ' 53 . 89 היימן , יישובים ; פאוסט , ההתיישבות , בעיקר עמ' . 87-85 אין ברשותנו ידיעות רבות על מבני המגורים שבהם , אך דומה כי לפחות חלקם היו בתי ארבעה מרחבים . ח'רבת אבו א תוין האתר שוכן על אוכף מדרום מזרח למצודה מתקופת הברזל שחפר עמיחי מזר . שרידי 54 יישוב הפרזות הקטן נתגלו בסקר . היישוב הורכב מבתי מגורים אחדים שהוקמו על...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי