איור ‭.27‬ הכפר הישראלי בבית אריה (חורבת חדש‭:(‬ תכנית כללית