איור ‭.25‬ הכפר הישראלי בח'רבת ג'מעין: תכנית כללית