הגדרות ומתודולוגיה

הגדרות ומתודולוגיה הגדרת הכפר לעומת הגדרת העיר , הנראית ברורה יחסית , הגדרת הכפר היא עניין השנוי כיום במחלוקת בין הגאוגרפים . המחלוקת מתמקדת בשאלה האם לנקוט הגדרה פונקציונלית , המאפשרת מבט אינטגרטיבי על הכפר בחינת מערכת סגורה של מגורים ושימושי קרקע , או שמא יש להתייחס גם לאופי הנוף והמרחב . לפי ההגדרה הראשונה הכפר הוא יחידה תפקודית , כלכלית וחברתית . היישוב אינו רק מקבץ של מבנים אלא קהילה של אנשים בעלי עיסוק מרכזי . האדם , ולא רק המבנה , הוא חלק מן ההגדרה . ההגדרה השנייה מתייחסת לאופי הנוף והמרחב מבלי לייחס חשיבות כלשהי למהות הפעילות האנושית המתקיימת במרחב זה . הגדרה שנייה זו מקובלת יותר במחקר הגאוגרפי המודרני . היא רואה בכפר מקום מגורים , שהקריטריון העיקרי להגדרתו הוא היחס בין המבנים לשטח הפתוח . משום שהגדרה זו אינה תלויה בשימוש שנעשה בקרקע הסובבת את בתי המגורים , הכפר אינו נתפס בהכרח כאזור 1 ראה למשל לנסקי ולנסקי , חברות , עמ' ; 241 פרדו , המשפחה , עמ' 2 . 165 ראה למשל רכיב וקוכמן , חברה ; מייטליס , ההתיישבות , עמ' ; 116 דה חס , פרופיל , עמ' ; 227 לונדון , השוואה , עמ' . 41 אהלסטרוס ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי