נספח ממצא קטן וריבוד חברתי

נותר בעיקרו דומה , והוא התבסס על משפחות גרעיניות ועל ריבוד חברתי בולט . מאחר שהעדויות מקוטעות וחלקיות , מוטב להמתין למידע נוסף בטרם נסיק מסקנות כוללות . המסקנות דלעיל הן אפוא טנטטיביות בלבד , ומן הראוי להקדיש מחקר מיוחד לנושא זה . נספח ממצא קטן וריבוד חברתי כאמור בראשית הפרק , עושר וריבוד חברתי משתקפים בעיקר בארכיטקטורה ולא בממצא קטן . מחקרים רבים עמדו על הבעיות שמעורר השימוש בממצא הקטן לזיהוי עושר וסטטוס חברתי . אפילו החוקרים הסבורים כי ניתן לזהות עושר על סמך ממצא קטן , מסכימים ברובם כי הארכיטקטורה מהימנה יותר מבחינה זו . בגוף הפרק נוצלה הארכיטקטורה ככלי לזיהוי ריבוד חברתי , ואילו כאן ננסה לבחון את הקשר בין ממצא קטן ובין ריבוד חברתי ועושר . לכאורה אין ספק שתכולת בית מגורים עשויה ללמד על עושר הדיירים . אולם כמה וכמה בעיות מעיבות על הנחה זו , גם מעבר לבעיות שעמד עליהן סמית הקשורות , בין היתר , באופיו המקוטע של הממצא הארכאולוגי . קרמיקה כחפץ יוקרה קרמיקה היא הממצא הקטן הנפוץ ביותר . ויקרס וגיל העלו את הטענה כי כלי חרס לא שימשו בעולם העתיק סמל סטטוס או עושר , משום שתמיד היו זולים ביותר . ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי