איור ‭.23‬ בית בד 'פרטי' קטן שהתגלה בבית מגורים בשקמונה