תכנון עירוני

העיר , ולצדו רחבה קטורה . מצפון לשער נחשפו מכלולים של בתי עמודים מוארכים , שבדרך כלל פירשום כמחסנים . ממול לשער התגלה מבנה , ששימש כנראה למגורי בעל תפקיד בכיר , ומקובל לראות בו את בית המושל . השטח הצמוד למבנה העמודים מצד צפון לא נחפר , אך צפונה יותר נחשף מפעל המים המרשים של העיר , וסביר להניח כי בשטח שביניהם ניצבו מבני ציבור נוספים . כל המבנים הנדונים היוו את רובע שער העיר , ונראה כי הפעילויות שנמנו לעיל ( משפט , ענישה , מסחר , משפט וצדקה , ואולי אף פולחן ) נתבצעו ברובע זה . במושג 'משפט וצדקה , ' שהיה קיים בישראל , הייתה מקופלת ( בין יתר עניינים ) הדאגה לחלכאים ולנדכאים . מחויבות זו חלה הן ברמת האדם הפרטי הן ברמת המנהיג ( המלך . ( מן המקרא עולה כי הוקצה מקום לנדכאי החברה , וכי מקומם היה בשער העיר . מאחר שברור כי אין מדובר בתאי השער עצמם , ניסיתי להראות כי חלק מן הפעולות נעשה במבני ציבור ששכנו בסמוך לשער , אולי באותם בתי עמודים חידתיים שהתגלו בסמוך לשער ביישובים רבים בני התקופה . בעיית העניים הרבים התקיימה ביישובים העירוניים של כל החברות החקלאיות בלא שייעשו ניסיונות לפתרה , אולם נראה כי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי