איור ‭.22‬ מכלול כלים שנחשף באחד ממבני העמודים ליד שער העיר בבאר שבע (באדיבות זאב הרצוג, אוניברסיטת תל אביב)