שער העיר כאלמנט עירוני־קהילתי

שער העיר כאלמנט עירוני קהילתי שער העיר ותפקידיו השונים נחקרו בפרוטרוט , ומחקרים רבים הוקדשו לתפקידיו הצבאיים , להתפתחותו הארכיטקטונית , לכרונולוגיה שלו ועוד . חוקרים רבים עסקו בכמה מהיבטיו החברתיים . הדיון דלהלן בוחן מחדש את תפקידו החברתי של שער העיר ואת המשמעות הפיזית של מונח זה . 240 מזר , ארכאולוגיה , עמ' ; 435 השווה דיוור , מבנה , עמ' ; 423 לגבי חצור ראה גבע , הצור , עמ' . 107 241 יש לתת את הדעת לתל בית מרסים , שאולי היה בו מכנה מחסנים שלא נחפר ( ראה ברקאי , ידיות , ( וכן מבנה ציבורי שרק שוליו נחפרו , וכמעט שאינו מוזכר בספרות המחקר . גם בית שמש צריכה לשמש תמרור אזהרה בפני המסקנה בדבר מיעוטם של מבנים ציבוריים . גם לאחר שנחפר רוב שטחו של האתר , הייתה מקובלת במחקר ההערכה שזו עיר שדה , שמבני מגורים מכסים את רוב שטחה ; רק חפירות חדשות בפינה הצפונית מזרחית של האתר גילו כי היה שם רובע ציבורי . 242 השווה הרצוג , תכנון , עמ' ; 210 מזר , ארכאולוגיה , עמ' 243 . 436 השווה הרצוג , העיר , עמ' 244 . 276 ראה למשל הרצוג , שער העיר ( ושם ביבליוגרפיה נוספת . (  אל הספר
יד יצחק בן-צבי