דיון מבני ציבור

דיון מבני ציבור בכל הערים שנדרנו נמצאו סממני בנייה ציבורית ומונומנטלית . כל היישובים העירוניים בתקופת המלוכה , לרבות ערי השדה , היו מוקפים בחומות מסוג כלשהו . חומות אלו , למרות הגיוון בצורותיהן ובעוביין , היו כולן מסיביות , ואין ספק שנבנו ביזמת הממלכה ובמימונה . בחומות נקבעו שערים , שהיו בדרך כלל מרשימים למדי . כמו כן התגלו מבנים הקשורים אולי למערכת המנהלית ( כגון בתי מושל , ( ובחלק ניכר מן המקרים נחשפו מבני מחסנים , מפעלי מים , מצודות וכיוצא באלה . האתרים נחפרו באופן חלקי בלבד , וסביר אפוא כי מבני ציבור נוספים לא התגלו . יחד עם זאת , ברור כי בערי המנהל ( וכמובן בערי הבירה ) היו מבני ציבור רבים , ואילו בערי שדה היו רק מבני ציבור מעטים פרט לחומה ולשער . מבני הציבור השונים מעידים על חברה ריבודית ( ראה עוד להלן , עמ' , ( 214-209 ועל מעורבות ממלכתית המאפיינת את היישובים העירוניים . מעורבות זו נמנית על הגורמים שעיצבו את התהליכים החברתיים שהתרחשו בערים , וגרמו לריבוד החברתי . תפקידים חברתיים שער העיר מוזכר בטקסטים מקראיים ואחרים בהקשרים רבים ומגוונים . שערים רבים מתקופת הברזל נחפרו ואף זכו ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי