ערי ממלכת יהודה במאה הז' לפנה"ס

המלוכה ונספחיה , ובין עשירים סתם , כפי שמסתבר מן הפער שיש בבאר שבע בין הבתים הגדולים ל'בית המושל . ' ערי ממלכת יהודה במאה הז' לפנה"ס ירושלים במאה הזי לפנה"ס הגיעה ירושלים לשיא גידולה , ושטח העיר השתרע על פני 1 , 000-600 דונם . הסיבה לכך נעוצה בעובדה שירושלים הייתה היישוב היחיד שלא נפגע במסע סנחריב , ושימשה מקום מקלט לפליטים רבים ממקומות אחרים ביהודה אשר נהרסו עד היסוד . פליטים אלה הגיעו לירושלים לא רק משום שיישוביהם חרבו , אלא גם משום שראו בירושלים מקום בטוח אשר אי אפשר להחריבו . מבני ציבור . העיר הייתה מוקפת בחומה מסיבית , שקטעים ארוכים ממנה נחשפו ברובע היהודי ובעיר דוד , וכן היה בה מפעל מים מרשים . המקדש זכה לפריחה בשלהי תקופה זו , וגם המבנה בעופל ( שנדון לעיל ) המשיך להתקיים בה . הארמון והמקדש אמנם לא התגלו בחפירות , אך נחשפו מבני ציבור אחרים . גידולה של ירושלים בא לידי ביטוי גם בעורף החקלאי של העיר " .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי