ריבוד חברתי: לדעת זינגר־אביץ, 200 ברובע הצפוני בבאר־שבע שכנו בתים קטנים