איור ‭.21‬ באר שבע: תצלום אוויר של רובע המגורים שנחשף במערב העיר (באדיבות זאב הרצוג, אוניברסיטת תל אביב)