טבלה ‭!2‬ לוח המבנים בתרצה (תל אל־פארעה הצפוני) במאה הח' לפנה"ס