איור ‭.9‬ תרצה (תל אל־פרעה, הצפוני‭:(‬ בתי המגורים מן המאה הי' (באדיבות זאב הרצוג, אוניברסיטת תל אביב)