איור ‭.10‬ תרצה (תל אל־פרעה, הצפוני‭:(‬ בתי המגורים מן המאה הדו' (באדיבות זאב הרצוג, אוניברסיטת תל אביב)