איור ‭.6‬ כנרות: תכנית כללית (באדיבות זאב הרצוג, אוניברסיטת תל אביב)