איור ‭.5‬ חצור: מבנה המגורים שנחשף בראש מפעל המים בשטח L