הגדרות ומתודולוגיה

הגדרות ומתודולוגיה הגדרת העיר אפרת קבע כי 'התפיסה של עיר משתנית מעת לעת ואף ממקום למקום , ולכל ציוויליזציה ההגדרה שלה לגבי עיר ' . ' לדעתו , הגאוגרפים לא הצליחו להגיע בעבר להגדרה מושלמת של תופעת העיר . שאלת הדמיון או ההבדלים בין הכפר לעיר 2 זכתה גם למחקרים סוציולוגיים רבים . במאמר יסוד על המהפכה העירונית מנה צ'יילד שורת מרכיבים המאפיינים , לדעתו , את הערים הראשונות , כגון גודלן ומספר התושבים שבהן , קיום אוכלוסייה בלתי יצרנית , ריכוז עודפים , בנייה מונומנטלית , 3 קיום מעמד שליט ועוד . למרות הבדלי הגישות בין המחקרים השונים , ניתן להכליל ולקבוע כי מאפייני העיר המקובלים במחקר כיום הם ריכוז גדול ( יחסית , ( צפוף וקבוע של אוכלוסייה הטרוגנית , ניידות של אוכלוסייה , מבנה תעסוקתי מורכב , וריבוד כלכלי חברתי . 4  אל הספר
יד יצחק בן-צבי