פרק שלישי בין ממלכה למשפחה: החברה העירונית

פרק שלישי בין ממלכה למשפחה : החברה העירונית פרק זה דן בעדות הארכאולוגית מן המגזר העירוני הנוגעת למבנה החברה . עיקר הפרק מוקדש לניתוח האתרים השונים לאור הממצא שנתגלה בהם ( כלומר לרמת הביניים , ( ובסופו דיון השוואתי המתייחס גם לרמת החברה כולה . בחברות רבות אחרות בעת העתיקה , יש רגליים להבחנה בין עיר לכפר . היישובים העירוניים היו בדרך כלל גדולים יותר , ובעיקר צפופים יותר , בהשוואה ליישובים הכפריים של אותה חברה . יתרה מזו , ביישובים העירוניים ניתן לעמוד על ריבוד חברתי ( כפי שנראה להלן ) ועל התמחות כלכלית , שמוסכם לראות בהם את מאפייני העיר . כמו כן ניתן לזהות ביישובים אלה בנייה מונומנטלית , אפילו בקטנים ביותר . השוואה בין העיר לכפר מלמדת כי היו הבדלים ניכרים גם בארגון החברתי ובמבנה המשפחתי בין שני מגזרי יישוב אלה . אף שרבים מתושבי העיר היו חקלאים , נראה כי ההנחה שהעיר הקדם מודרנית הייתה כפרית באופייה , מוטעית לפחות ביחס לתקופת המלוכה . וכדברי וירת : חשוב במיוחד לשים לב לסכנה שבבלבול העיור עם התיעוש והקפיטליזם המודרני . עליית הערים בעת החדשה אינה מנותקת , ללא כל ספק , מהופעת הטכנולוגיה המודר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי