ניתוחים מפורטים של יישובים ספציפיים

ניתוחים מפורטים של יישובים ספציפיים הניסיון היחיד לנתח את אופיו החברתי של יישוב ספציפי לאורך תקופה ארוכה היה מחקרה של גבע על חצור במאה הח' לפנה"ס , ויש לו חשיבות רבה בהיותו סנונית ראשונה בכיוון זה בארכאולוגיה הארץ ישראלית . גבע ניתחה את העיר חצור על שכבותיה השונות , וניסתה לעמוד על תהליכים יישוביים : כיצד ניסתה הקהילה המקומית להתמודד בפני הסכנות השונות שארבו לה ; כיצד שיקמה את חייה לאחר שלבי חורבן שונים ; כיצד פעלה המדינה בתוך העיר חצור ; ומה היו מערכות היחסים השונות בין היסודות השונים בעיר . גבע שילבה את הידיעות ההיסטוריות בממצא הארכאולוגי , וניסתה לפרש את התהליכים החברתיים שהתרחשו בעיר לאור הנתונים השונים . עם זאת , כמו בכל מחקר ראשוני , נותרו שאלות שונות בלא דיון . כך , למשל , לא עסקה גבע בשאלת קיומם של פערים ומעמדות חברתיים וכלכליים , וגם לא בסוגיות של ארגון ותכנון עירוני ( שאלות שיעמדו במוקד דיוננו בהמשך . ( מחקר חשוב ביותר , אם כי מצומצם בהרבה בהיקפו , ערכה זינגר אביץ . היא ניתחה את הקרמיקה ( וממצאים אחרים ) מסדרת בתי מגורים שנחפרו בשלמותם בשכבה 11 של תל באר שבע , והגיעה למסקנות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי