התמחות כלכלית

התמחות כלכלית דעות שונות וסותרות הושמעו בשאלת ההתמחות הכלכלית של תושבי הערים ביהודה בתקופת הברזל ב . פריץ אינו רואה סימנים של ממש לקיומה של התמחות , והוא סבור כי כל תושבי הערים היו חקלאים שסיפקו את צורכיהם ( אמנם נראה כי הוא מוציא מכלל זה את ערי הבירה . ( ברם דומה שהוא סותר את עצמו בהציעו כי בערים השונות היו קסרקטיני חיילים . יש להניח כי בעיר שהוצבו בה חיילים פעלו מן הסתם גם בעלי תפקידים נוספים ( ולא רק איכרים . ( יתרה מזו , נוכחותו של צבא — שאינו גורם יצרני אלא מבוסס על תשלום משכורות — מניעה תהליך של התרכזות של ספקי שירותים ( מתמחים ) שונים סביבו . סילבר , שחקר את הכלכלה בתקופת המלוכה לאור הממצא הארכאולוגי והמקורות הכתובים , אכן הגיע למסקנה ההפוכה כי בממלכות ישראל ויהודה התקיימה התמחות רבה ביותר במאות הח - ' ז' לפנה"ס . חוקרים נוספים תומכים בדעה זו . איתן כץ , אתנית . חלק זה של המאמר דן בקצרה , ואפילו באופן ספקולטיבי במקצת , בתהליכים חברתיים כלליים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי