פרק שני המחקר הארכאולוגי על החברה הישראלית

פרק שני המחקר הארכאולוגי על החברה הישראלית המחקר ההיסטורי , למרות התמקדותו בהיסטוריה מדינית , דן בהרחבה גם בנושאים הקשורים בחברה , במבנה שלה ובארגונה בעיקר לאור המקרא . המחקר הארכאולוגי , לעומת זאת , התעלם כמעט לחלוטין מן הנושא . מרבית המחקרים הארכאולוגיים על התקופה הנדונה דנו בשאלות של טיפולוגיה , כרונולוגיה , או היסטוריה מדינית , ואילו הדיון בשאלות חברתיות נותר בחיתוליו . התעלמות זו בולטת בהשוואה למצב המנוגד בחקר תקופת הברזל א , שכן העניין הרב בהתנחלות הישראלית הביא למחקרים חברתיים רבים יחסית , אשר עסקו בנושאים כגון תפרוסת היישוב , צורתו ותפקידיו של בית המגורים ועוד . 3 בשנים האחרונות נתפרסמו אמנם מחקרים ארכאולוגיים שעסקו בחברה הישראלית בתקופת הברזל ב , ובעיקר בשאלות הקשורות להתהוות המדינה הישראלית . אולם מחקרים אלה , למרות נגיעתם בהגדרת שלבי המעבר של תושבי ההר המרכזי לרמת ארגון מדינית , עודם בגדר נספח לעיסוק האינטנסיבי בתקופת ההתנחלות , ואינם קשורים באופן ישיר לנושא הנדון כאן . היבטים אחרים של החברה בתקופת הברזל ב נדונו במספר מצומצם של מחקרים נוספים . בפרק זה נסקור את הדעות השונות ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי