תהליכי שינוי בחברה הישראלית

תהליכי שינוי בחברה הישראלית ההבדלים היסודיים בין הארגון החברתי המסורתי למבנה הריבודי האופייני לתקופת המלוכה מחייבים לתת את הדעת על הגורמים האפשריים הניצבים מאחורי שינוי המציאות החברתית . המעבר מחיי נוודות להתיישבות קבע החוקרים שסברו כי המבנה השארותי שימר את המסורת הקדומה של חיי הנוודות במדבר ראו בעצם ההתיישבות החקלאית סיבה מרכזית לערעור המבנה המסורתי . דבריו של לודס מייצגים היטב תפיסה זו : 85  אל הספר
יד יצחק בן-צבי