הארגון החברתי המסורתי

הארגון החברתי המסורתי מרבית החוקרים תמימי רעים בהגדירם את המסגרת הכללית של החברה הישראלית כמסגרת שארותית , דהיינו מסגרת המארגנת את החברה על בסיס קשרי דם . לפי הדעה הרווחת , בתקופת ההתנחלות ואף בראשית תקופת המלוכה הייתה החברה מורכבת בעיקר מתאים משפחתיים בהיקפים שונים : שבטים , משפחות , בתי אב ומשפחות גרעיניות . הגבולות בין רמות הארגון השונות אינם ברורים לחלוטין . כך , למשל , מחלוקת נטושה על השאלה האם המשפחה הגרעינית אכן היוותה רמה עצמאית בארגון החברתי , או שמא לא הייתה אלא חלק בלתי נפרד מן המשפחה 1 תוצאות המחקרים הרבים שעסקו בהיבטים החברתיים של תקופת ההתנחלות ( כגון גוטוולד , שבטים ; הופקינס , כנען ; דה חס , שבטי ישראל ; למקה , ישראל ) לא יסוכמו כאן בפני עצמן , אלא ינוצלו לתיאור המרכיב המסורתי במבנה החברתי של תקופת המלוכה ( אף כי מהלך זה אינו נטול בעיות ; ראה להלן , פרק תשיעי . ( ראוי לציין כי פרק זה אמנם מתרכז במחקר ההיסטורי , אך לפעמים חייב העניין להתייחס מפעם לפעם גם למחקרים ארכאולוגיים ( שנתנו ביתר הרחבה בפרק שני . ( 2 יש לזכור כי רוב העדויות ההיסטוריות ( לרבות הטקסטים המקראיים ) נכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי