פרק ראשון החברה הישראלית בראי המחקר ההיסטורי

פרק ראשון החברה הישראלית בראי המחקר ההיסטורי המחקר ההיסטורי דן באופן מקיף וממצה במוסדותיה של החברה הישראלית בתקופת המקרא ובתמורות החברתיות כלכליות שעברו עליה בין תקופת ההתנחלות ( תקופת 1 הברזל א ) לתקופת המלוכה ( תקופת הברזל ב . ( המחקרים השונים התבססו כמובן על הטקסטים המקראיים וגם על ניתוחים סוציולוגיים תאורטיים והשוואתיים . בפרק הנוכחי ננסה לסכם באופן כולל את העמדות המקובלות על רוב החוקרים באמצעות תיאור המבנים החברתיים הבסיסיים — הן בארגון החברתי המסורתי הן בתקופת המלוכה — ותיאור התמורות החברתיות העיקריות . ראוי להדגיש כי הדיונים בפרק זה באים בדרך כלל לסכם את הדעות המקובלות במחקר , ולא משקפות בהכרח את מסקנותיה של עבודה המורחבת . אף סביר להניח שהחלוקה התאורטית לא תמיד התאימה למצב בפועל ; ייתכן , למשל , שבית אב פלוני יהא גדול יותר ממשפחה דלה אלמונית . מכל מקום , בני המשפחות ישבו על נחלתם ועיבדו במשותף את אדמתם . אף כי חוקרים אחדים מצביעים על סימנים לקיומם של פערים כלכליים וחברתיים , נראה כי החברה הישראלית המסורתית הייתה בעיקרה חברה לא ריבודית , כלומר נטולת מעמדות של ממש , ואפשר להגדירה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי