מבנה הספר

מבנה הספר מחקר זה דן בממלכות ישראל ויהודה בבחינת מערכות חברתיות שלמות , וגם בוחן מרכיבים שונים במסגרתן . שני הפרקים הראשונים מציגים את סיכום המחקר שעסק בנושאים אלה , והחידוש שבהם הוא רק בריכוז הדברים ובהצגתם המסודרת והמקיפה . פרק ראשון מסכם את המחקר ההיסטורי הנרחב בנושא , ומציג את המרכיבים הבסיסיים של החברה הישראלית ואת התהליכים שעברה , ואילו פרק שני מסכם את המחקר הארכאולוגי , המוגבל יותר בהיקפו . פרק שלישי מנתח את הממצא הארכאולוגי מערי התקופה . לאחר הצעת הגדרה למגזר העירוני בא דיון מתודי קצר בכמה משיטות המחקר והנושאים העומדים בבסיס מחקר זה , כגון הדרך למדידת אי שוויון בממצא הארכאולוגי . עיקר הפרק הוא ניתוח הממצא הארכאולוגי בכל יישוב ויישוב מבחינת המאפיינים החברתיים השונים ( מרכיבים ציבוריים ממלכתיים , ריבוד חברתי , גודל המשפחה , ארגון כלכלי ועוד . ( השוואת העדויות מן היישובים השונים מאפשרת לנסות וללמוד על מאפיינים חברתיים כלליים בכל אחת משתי הממלכות , על קווים משותפים לכל היישובים שנדונו , ועל הבדלים בין שלבים שונים בתקופת הברזל . פרק רביעי בוחן את המגזר הכפרי . גם כאן נפתח הדיון בהגד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי